Penunjukan Sebagai Lokasi Penimbangan Berat Kotor Terverifikasi Petikemas

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya,

Saya mengetahui, memahami, mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku mengenai Berat Kotor Petikemas yang Terverifikasi (Verified Gross Massed) yang merujuk kepada peraturan keselamatan jiwa di laut (Safety of life At Sea).

Saya menyetujui untuk menunjuk dan / atau memberi kuasa untuk melakukan penimbangan berat kotor barang dan petikemas serta mengeluarkan data berat petikemas yang terverifikasi.

Saya akan menerima, mengakui, dan menyetujui data / sertifikat berat kotor petikemas yang terverifikasi yang dikeluarkan oleh .

Saya bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan / atau ditetapkan oleh .

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran maka akan diselesaikan secara hukum yang berlaku.